Twee gemotiveerde trainers van TC Bolderberg hebben met succes hun diploma lesgeven Multimove behaald en we zijn dan ook heel fier dat we dit sinds dit jaar kunnen aanbieden op onze club. De 3-jarigen volgen deze Multimove aan het tarief van de 4-jarigen.

Wat is Multimove?

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

De 12 bewegingsvaardigheden worden in 2 rubrieken onderverdeeld, enerzijds de vaardigheden die een locomotie (meestal een verplaatsing) inhouden en anderzijds de vaardigheden met objectcontrole. De vaardigheden die verplaatsing uitlokken, worden gekenmerkt door het gecoördineerd bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en benen. De vaardigheden waarbij objectcontrole centraal staat, omvatten hoofdzakelijk bal- en slagvaardigheden, waaronder vangen, slaan, werpen, (laten) rollen, dribbelen, trappen... De oog-hand- en de oog-voetcoördinatie zijn hierbij van essentieel belang om de bewegingstaken tot een goed einde te brengen.

Gevarieerd bewegen heeft een positief effect op:

  • ·         het beter en efficiënter bewegen en sporten
  • ·         het zelfvertrouwen en zorgt voor een positieve ingesteldheid
  • ·         het meer fysiek actief zijn en bevordert de algemene gezondheid
  • ·         de mentale ontwikkeling
  • ·         de sportspecifieke vaardigheden
  • ·         het probleemoplossend vermogen
  • ·         een goede sociale ontwikkeling en respect en begrip voor anderen