Procedure

Om het inschrijven, betalen en plannen van de lessen zo vlot mogelijk te laten gebeuren, vragen we iedereen zijn/haar inschrijvingsformulier te bezorgen aan Luc in de Baseline vóór 6 september of tijdens de betaaldagen. Het inschrijvingsformulier vind je hier of in de Baseline.
Betalingen kunnen gebeuren via overschrijving op IBAN BE14 7805 9115 4183 of tijdens één van de betaaldagen. Lesaanvragen die we per e-mail krijgen of die na 5 september bij ons toekomen, kunnen we niet meer verwerken. Enkel indien er nog plaatsen vrij zouden zijn, kunnen laattijdige inschrijvingen nog toegevoegd worden aan de planning.
Je inschrijving is definitief zodra het lesgeld betaald is.

Algemene informatie

  • Een lessenreeks bestaat uit 20 tennislessen van 1 uur (verspreid over 26 weken) + 6 maal vrij spel.
  • De lessen starten in de eerste week van oktober en eindigen op zondag 31 maart 2019.
  • In theorie wordt er gedurende de schoolvakanties geen les gegeven (enkel in het laatste weekend van de vakantie wel). Dit is een richtlijn die aan de trainers gegeven wordt, dus check altijd goed met jouw trainer of hij wel of niet les geeft tijdens de vakantie! Heb je geen les, mag je jouw plein wel gebruiken voor vrij spel.
  • Lessen kunnen niet verplaatst worden, tenzij zeer uitzonderlijk (vb. omwille van examenperiode of ziekte van de lesgever). Wanneer je lesgever niet aanwezig kan zijn, zal hij/zij in eerste instantie op zoek gaan naar een vervanger die de lessen zal overnemen alvorens te verplaatsen.
  • Het initiatief om een les te verplaatsen gaat uit van de lesgever (we kunnen niet ingaan op elk verzoek van een deelnemer om een les te verplaatsen indien hij/zij niet aanwezig kan zijn) en enkel op voorwaarde dat alle deelnemers akkoord zijn. Is dat niet zo, blijft de enige optie voor de lesgever het zoeken van een vervanger voor het geven van de les op het door de club voorziene tijdstip. Wanneer de les toch verplaatst zou worden, moet dit binnen de voorziene 26 weken gebeuren. Het verplaatsen gebeurt minstens een week voor de voorziene datum van de les. De communicatie hierover tussen lesgever en lesvolgers gebeurt in eerste instantie telefonisch, in tweede instantie via e-mail.
  • Lessen worden niet per uur afgerekend, maar kunnen enkel per pakket van 20 lessen gekocht worden.
  • Op het inschrijvingsformulier dien je minimum twee speelmomenten aan te duiden dat je les kan volgen. Hoe meer mogelijkheden je aanduidt, hoe meer kans er is dat we de lessen vlot ingepland krijgen. Onderaan het formulier kan onder “opmerkingen” aangeven met wie je eventueel samen in de les wil trainen. We proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.

Tarieven

Prijzen winterlessen 2018-2019.JPG

Betaaldagen

Je vindt ons in de Baseline op de volgende dagen:

  •     Woensdag 29 augustus 2018 | 19u00 - 21u00
  •     Zaterdag 1 september 2018 | 10u00 - 12u00
  •     Woensdag 5 september 2018 | 19u00 - 21u00

Op 23 september ten laatste laten we je weten wanneer jouw lessen gepland zijn!