Vanaf dit jaar kunnen onze jongste spelertjes (4 - 8 jaar) niet enkel winterlessen volgen, maar ook winterlessen in combinatie met Multimove. Dit houdt in dat er 15 tennislessen zullen gegeven worden en 5 lessen Multimove.

Klik hier voor meer informatie over Multimove!

Winterlessen op zaterdag bestaan uit tennis en Multimove, op zondag is het enkel tennis.

Algemene informatie

 • 20 tennislessen van 1 uur + 6 maal vrij spel
 • Start van de lessen op maandag 26 september 2016
 • Einde van lessen op zondag 26 maart 2016
 • Er wordt gewerkt in 2 reeksen van 10 lessen waarbij de eerste reeks afgewerkt wordt voor Kerstmis.
 • Om deel te kunnen nemen moet je lid zijn van TC Bolderberg.
 • Deelnemen aan de lessen kan slechts wanneer lidmaatschap én lesgeld betaald zijn.
 • Tijdens vakantieperiodes wordt er het eerste weekend van de vakantie geen les gegeven, het tweede weekend daarentegen wel. Concreet voor bijv. de herfstvakantie 2016 wordt er geen les gegeven op zaterdag 29/10/2016 en volgende dagen; de volgende lesweek start op zaterdag 5/11. De heropstart van de lessen na het kerstverlof gebeurt dan op zaterdag 7 januari 2017.
 • Tijdens de schoolvakanties worden er dus in principe geen trainingen gegeven (zie hoger) maar kan men eventueel vrij spelen tijdens het wekelijkse uur dat gepland is.
 • Lessen kunnen niet verplaatst worden. De lesgever zal, in geval hij niet aanwezig kan zijn, op zoek gaan naar een vervanger die de lessen zal overnemen. Slechts uitzonderlijk kan een les geschrapt/verplaatst worden. Examenperiodes of ziekte van de lesgever kunnen hiervoor aanleiding zijn.
 • Het initiatief om een les te verplaatsen gaat uit van de lesgever (we kunnen niet ingaan op elk verzoek van een deelnemer om een les te verplaatsen indien hij niet aanwezig kan zijn). Hierbij dient de lesgever er zich van te vergewissen dat een les slechts verplaatst kan worden op voorwaarde dat hij het akkoord heeft van alle deelnemers. Indien dit niet het geval is blijft de enige optie het zoeken van een vervanger voor het geven van de les op het door de club voorziene tijdstip. In geval van herplanning dient de lesgever er tevens rekening mee te houden dat de lessen voor de voorziene einddatum gegeven zijn. Het verplaatsen van een les gebeurt minstens een week voor de voorziene datum van de les. De communicatie hierover tussen lesgever en lesvolgers gebeurt telefonisch, hetzij, in 2e orde, via email.
 • Het is aangewezen om van bij aanvang van de lessen de gekende afwijkende data te communiceren.

Tarieven

(Lidmaatschap of Tennis Vlaanderen aansluitingzijn NIET inbegrepen in deze tarieven )

Procedure

Inschrijving & betaling

 • Een inschrijving is pas definitief en zal pas verwerkt worden na betaling van de verschuldigde lesgelden.
 • Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van TC Bolderberg. Personen die bij de inschrijving der lessen lidgeld dienen te betalen zullen automatisch aangesloten zijn voor 2017 (behalve voor winterlidgeld). Deelnemen aan de lessen kan slechts wanneer lidmaatschap én lesgeld betaald zijn.
 • Voor de jongste lesvolgers (4-8 jaar) worden 2 vooraf bepaalde sessies voorzien, namelijk les volgen op woensdag in de vroege namiddag en/of zaterdagmorgen.
 • Op het inschrijvingsformulier kunt u aanduiden wanneer u absoluut niet kan trainen. Hoe meer mogelijkheden u ons laat, hoe meer kans er is dat uw voorkeur kan ingewilligd worden. Je kan tevens aanduiden (onder “opmerkingen”) met wie je eventueel samen in de les wil trainen.
 • We zullen in de mate van het mogelijke ieders wensen trachten in te willigen.
 • Start der lessen op maandag 26 september 2016 en eindigend op zondag 26 maart 2017.
 • Lessen worden niet per uur afgerekend en dienen telkens per pakket gekocht te worden.
 • Ingeval er op een bepaald lesuur vrij spel voorzien is kan iemand anders wel aansluiten bij dit vrij spel mits het vooraf betalen van 9,00 € per uur (in clubhuis de Baseline).