Wil jij graag lid worden van onze tennisclub of je lidmaatschap vernieuwen, schrijf je dan snel in via de website van Tennisvlaanderen.

Tarieven

  • € 20,00 indien geboren in 2003 of later (tot 16 jaar)

  • € 85,00 indien geboren vanaf 1998 tot en met 2002 (17 tot 21 jaar)

  • € 110,00 indien geboren in 1997 of vroeger (ouder dan 21 jaar)

Voor gezinnen hanteren we opnieuw een aangepast tarief : 

  • € 220,00 gezinslidgeld (op basis van 4 gezinsleden met hetzelfde adres)

  • Vanaf het 5e gezinslid wordt bijkomend betaald

VERLAAGDE TARIEVEN  (*)

  • € 70,00 Lidgeld van 1 juli t.e.m. 30 sept. - geboren in 1998 of vroeger (vanaf 17 jaar)

  • € 50,00 Winterlidgeld in geval van winterles gevolgd, maar elders interclub gespeeld wordt (geen reservatiemogelijk voor terreinen in het zomerseizoen)

  • € 50,00 Trainers TC Bolderberg die elders lid zijn en daar interclub spelen

(*) Deze tarieven geven geen recht op korting voor winterverhuur.

Verzekering

Alle leden van TC Bolderberg zijn door aansluiting en betaling van het lidgeld verzekerd tijdens hun activiteiten op de club.

Tennis Vlaanderen heeft hiervoor de nodige polissen in beheer.

Ingeval er op de club bijv. een kwetsuur wordt opgelopen kan u hetzij via de site van Tennis Vlaanderen de nodige informatie verzamelen, hetzij contact opnemen met de club (info@tcbolderberg.be).

Leden van andere Tennis Vlaanderen clubs die op TC Bolderberg een kwetsuur opgelopen hebben dienen via hun eigen club de nodige contacten te leggen. 

Als bestuurders van TC Bolderberg gaan we er van uit dat iedereen die tennis speelt in onze club ook effectief lid is van Tennis Vlaanderen. Indien er om welke reden ook niet Tennis Vlaanderen leden zouden tennissen, kunnen wij als clubbestuurders niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van ongevallen en/of blessures, opgelopen tijdens het bezoek aan onze club.

Inschrijven kan steeds via info@tcbolderberg.be of in de Baseline.